Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Εθελούσια έξοδο με παροχή έως 50 μισθών ανακοίνωσε η EurobankΝέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με ιδιαίτερα δελεαστικά κίνητρα ανακοίνωσε η Eurobank.
Το πρόγραμμα ξεκινά από σήμερα, 22 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, ενώ το «πακέτο» των παροχών φτάνει μέχρι και τους 50 μισθούς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 500 με 600 εργαζόμενοι της τράπεζας, δεν αποκλείεται όμως να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των ιδιαίτερα δελεαστικών παροχών.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.01.2018:
– Γενική Διεύθυνση Retail Banking (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Δικτύου Καταστημάτων, Τραπεζικής Ιδιωτών, Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων και της θυγατρικής Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.)
– Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων τόσο εργαζομένων όσο και δικηγόρων με έμμισθη εντολή – πάγια αντιμισθία)
– Γενική Διεύθυνση Global Markets & Wealth Management (όλες οι μονάδες που υπάγονταν σε αυτήν συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Διευθύνσεων Global Markets & Treasury, Private Banking Greece, Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.)
– Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
– Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου
– Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου
– Τομέας Group Loan Administration
– Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations
– Τομέας Προμηθειών Ομίλου
– Be-Business Exchanges Α.Ε.
με συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή προκειμένου περί δικηγόρων με συμβάσεις έμμισθης εντολής, και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 12 μήνες κατά την 01.01.2018.
Οι παροχές
Όσον αφορά στα κίνητρα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της τράπεζας,  καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:
Α) ενός συνολικού ποσού (εφάπαξ) που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους,
Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής ή
Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 3 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον μιας οικειοθελούς παροχής.
Ειδικά για το οικονομικό σκέλος, το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) Παροχή βάσει ηλικίας
(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας
(γ) Παροχή βάσει τέκνων
(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση
(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών
χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή
Τα κλιμάκια για την παροχή βάσει ηλικίας παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται τέλος, ότι –σύμφωνα με την ανακοίνωση- καμία αίτηση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή μετά την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.
πηγή:thepaper.gr